Education Excellence Association of Thailand (EEA)

สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

สมาคมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับการอนุญาตจดทะเบียนสมาคมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทะเบียนเลขที่ จ.5920/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

Event Calendar : ตารางกิจกรรม

Testimonial : คำรับรอง

Teach with Us : รับสมัครวิทยากร

วิทยากรผู้สร้าง: สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

สมาคม… ขอเชิญผู้รู้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ ‘วิทยากรผู้สร้าง: สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ’
ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ วิทยทาน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รู้ด้านอาชีพใดๆก็ตาม ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ ขอเพียงท่านสามารถบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนไทยทุกคนที่กำลังต้องการสร้างอาชีพให้ตนเอง
ท่านสามารถสมัครเป็นวิทยากรโดยส่งประวัติการทำงานอย่างย่อและข้อมูลติดต่อทางลิ้งค์ด้านล่าง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ช่องทางติดต่อสมาคม

ท่านสามารถติดต่อสมาคม เพื่อรับคำปรึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้